Pracovný kolektív MGM s.r.o. Považská Bystrica za roky svojej činnosti zrealizoval množstvo nových stavieb, rekonštrukcií, opráv a je pripravený vyhovieť požiadavkám kladeným na kvalitu, rýchlosť, komplexnosť procesu výstavby a rekonštrukčných prác.
Stavby
Vľavo je zoznam referenčných stavieb. Kliknutím na názov sa vám zobrazí fotogaléria
Výsledky rekonštrukčných prác a výstavby objektov pre Správcovskú spoločnosť Bratislava, Record Trnava, Matador Púchov, Colné riaditeľstvo SR, Úrad predsedníctva SAV Bratislava, Continental Púchov, RESS Senica, kúpele Nimnica, Pov. strojárne Pov. Bystrica, Sauer Pov. Bystrica, SONY Trnava, T-GUM Púchov a ďalšie, sú potvrdením správneho podnikateľského zámeru a trvalej starostlivosti o odborný rast a stabilizáciu pracovníkov, využívanie nových technológií a potrebnej mechanizácie.
Pracovný kolektív MGM s.r.o. Pov. Bystrica za roky svojej činnosti zrealizoval množstvo nových stavieb, rekonštrukcií a opráv od jednoduchých až po zložité a stavebne náročné objekty v oblasti priemyselnej výstavby, stavieb občianskej vybavenosti, rekreačných objektov, sakrálnych stavieb, čerpacích staníc, rodinných domov, historických budov, skladov, oceľových konštrukcií, opráv striech a je pripravený vyhovieť požiadavkám kladeným na kvalitu, rýchlosť, komplexnosť procesu výstavby a rekonštrukčných prác.